Hudlege

HUDLEGE

Konsultasjon (én problemstilling) 1.280
Utvidet Konsultasjon (flere problemstillinger) 1.500 (i tillegg)
Kirurgi; 1 stk føflekk/utvekst/talgkjertel (aterom), inkl, konsultasjonskostnad  og innsending til laboratorium (avhengig av størrelse/lokalisering/arbeidsomfang) 1.800-2.900
1-2 stk føflekker/utvekster 2.900
3-5 stk føflekker/utvekster 4.900
Bakterie/sopprøve sendes extern laboratorium 550
Cryobehandling/frysebehandling mindre område 1.800
Cryobehandling/frysebehandling større område fra 2.500