639 82 002970 05 255

Hemangiom

 

Et hemangiom

er en godartet svulst bestående av blodårer i huden. Hemangiomene oppstår vanligvis kort tid etter fødselen, men kan være tilstede ved fødselen. De vil vokse over noen måneder, vanligvis i overkant av et halvt år. Da stanser veksten, og etter varierende tid, vil hemangiomet trekke seg sammen og forsvinne over tid. Hemangiomene kan blø, men dette er vanligvis ikke farlig og kan stoppes med trykkbandasje. Eventuelle mindre blodkar i huden som står igjen når hemangiomet er borte kan behandles med laser.

De overfladiske hemangiomene kalles «jordbærhemangiomer», fordi overflaten ligner overflaten på et jordbær (se bildet nederst). Enkelte hemangiomer har karnøstene lokalisert dypere i huden, og disse kalles derfor kavernøse hemangiomer.

Hemangiomene er godartede forandringer som forsvinner av seg selv etter få år. Det er derfor vanligvis ikke nødvendig å behandle dem.

Hemangiomer lokalisert til områder av huden rundt øyne, munn og nese samt hemangiomer i underlivet bør vurderes med tanke på behandling. Dersom disse skal behandles bør de behandles så raskt som mulig, helst tidlig i vekstfasen, det vil ofte si i løpet av de første leveuker.

Behandling

Barn med slike hemangiomer behandles med med diodelaser 810 nm av spesialistlege tilknyttet Ovid Medisisnke Klinik

Denne laseren kan også behandle ei rekke andre problem som skjemmende blodkar, karrester som ” cherryspot”, “redspot”, og ” spiders”, i tillegg til pigmentflekker og godarta føflekker.