639 82 002970 05 255
Konsultasjon (én problemstilling) kr 1 520,-
Utvidet Konsultasjon (flere problemstillinger) i tillegg kr 350,- 
Bakterie/sopprøve sendes extern laboratorium  i tillegg kr 630,-
1-2 stk føflekker/utvekster  kr 2 800,-
3-5 stk føflekker/utvekster kr 3 950,-
Cryobehandling/frysebehandling mindre område kr 1 900,-
Cryobehandling/frysebehandling større områdefra kr 2 450,-

Kirurgi; 1 stk føflekk/utvekst/talgkjertel (aterom),
inkl, konsultasjonskostnad  og innsending til laboratorium
(avhengig av størrelse/lokalisering/arbeidsomfang)  
fra kr 2 500,-
til  kr 4 000