PSORIASIS

PSORIASIS

psoriasis on the hairline and on the scalp

Psoriasis

i hodebunnen må i utgangspunktet behandles med salicylolje, Diprosalic (flytende kortison) eller Daivobet gel (kobinasjon vitamin D + kortison). Lysbehandling og BUCKY er også alternativer (se under).Deretter, over tid, kan man benytte NISIM sjampo og ekstrakt, evt en kortisonoppløsning periodevis.

Lysbehandling (UVB, PUVA) er også til hjelp for mange, og lavdoserte røntgenstråler (BUCKY) kan også være effektive, f.a. i hodebunnen.

Et behandlingsalternativ er såkalte biologiske preparater (BP), slik som Humira og Remicade som er en injeksjonsbehandling. Denne igangsettes på sykehus med hudavdeling, og følges deretter opp hos egen hudlege. Det betyr at pasienter som vurderes til en slik behandling i helseregion Sør-Øst henvises til Rikshospitalet. BP er en svært dyr behandling, som dekkes av folketrygden. Kostnaden er per idag ca kr. 120 000,- per måned. Effekten er imidlertid svært bra, men etter noen års erfaring viser det seg at hos noen mister behandlingen effekt.

Methotrexat (MTX) er tabletter som har vært brukt i mange år, og mange psoriatikere er veldig fornøyd med denne type behandling. Noen ganger kan MTX kombineres med BP.

Nyere behandlinger er Cosentyx injeksjonsbehandling og Otezla tabletter.

Psoriasispasienter kan med tiden få såkalte følgesykdommer slik som leddgikt, diabetes og hjerte/kar-sykdom. Det er også vist at denne pasientgruppen er oftere overvektig, røyker og nyter alkohol i større grad og har en mer stillesittende livsstil enn normalbefolkningen forøvrig. Dette har begynt å vekke interessen for livsstilsendring, noe som kommer klart fram i behandlingsopplegget ved Helsesenteret på Gran Canaria, http://www.naaf.no/vallemarin