639 82 002970 05 255

ALLERGI

 

Allergi er endringer i kroppens reaksjonsmåte på stoffer som forekommer naturlig i omgivelsene våre og som i utgangspunktet er ufarlige. Disse stoffene kalles allergener, og de mest vanlige stammer fra husstøvmidd, muggsopp, pelsdyr, næringsmidler, legemidler, pollenkorn fra gress og trær og metaller/parfyme.

Straksallergi

Hos allergikeren vil det settes i gang produksjon av antistoff IgE når han eller hun kommer i kontakt med et allergen. Dette antistoffet binder seg til overflaten av betennelsesceller som mastceller og basofile granulocytter. Slike celler finnes blant annet i luftveienes slimhinner, i blodet og i huden. Ved ny kontakt med det samme allergenet binder dette seg til IgE-antistoffet. Dermed frigjøres det kjemiske substanser som histamin som forårsaker symptomer som kløe, tett nese, hoste og pustebesvær. Utredning av såkalt straksallergi utføres med blodprøve eller prikktest.

Behandling er tabletter, antihistaminer, f.eks. Cetirizine, i alvorlige tilfeller Prednisolon tabletter, og hos noen er det nødvendig med en Epipenn, som inneholder adrenalin.

Kontaktallergi

En annen type allergi, er såkalt kontaktallergi, f.eks. mot nikkel eller parfyme (fragrance mix), der pasienten får en eksemreaksjon. Ved vår klinikk tilbys såkalt lappetest, enten standard eller enkeltvise allergener for å prøve å finne ut hva du reagerer mot.  Behandling er gjerne kortisonkremer og å unngå de kontaktstoffene som er årsak til allergireaksjonen.