639 82 002970 05 255

FØFLEKKER

Alle mennesker har føflekker, og antallet kan variere fra få til flere hundre. Fargen kan være lys brunlig til nærmest svart. Både antall, farge og størrelse på føflekkene endrer seg gradvis med årene. De er størst og flest rundt 40 års alder, mens de er nesten borte ved 80 års alder. Dette er en naturlig utvikling. Fargen blir mørkere og størrelsen øker i forbindelse med svangerskap.

Forhold som medfører økt risiko for føflekk-kreft er f.eks. lys hudtype, alvorlige solskader (spesielt som barn), stort antall føflekker og ondartet føflekksvulst i familien.

Faresignaler :

Utvikling av ondartet føflekksvulst (malignt melanom) kan oppstå i allerede bestående føflekker, men de kan vel så ofte begynne som en helt ny flekk. Vær oppmerksom på forandringer som opptrer raskt, slik som :

  • forandring i størrelse eller oppvekst av ny kul/føflekk i løpet av få måneder.
  • uregelmessig form eller kant eller ujevn farge av en nylig oppstått flekk eller i en gammel føflekk i løpet av få måneder.
  • rødme, svie, irritasjon, skorpedannelse eller blødning – kommer gjerne sent i utviklingen.

Ved Ovid Medisinske Klinikk foretar legen en nøye undersøkelse av dine føflekker med moderne instrumenter, og på basis av sykehistorie, undersøkelse og praktisk erfaring, kan han informere deg om føflekken kan være et malignt melanom. Men husk – intet er 100% sikkert, og det er din oppgave som pasient i ettertid å følge med føflekken selv, særlig hvis du er i en risikogruppe. Kontakt legen ved klinikken ved minste tvil, en flekk som er undersøkt tidligere kan være farlig senere i livsløpet.

Pasienter med nyoppdaget malignt melanom kan blir satt inn et kontrollsystem ved klinikken, med hyppige kontroller som innebefatter grundig undersøkelse og eventuell fjerning av mistenkelig føflekker.

Bilde: Føflekkreft (malignt melanom)

 

Vi jobber kontinuerlig med å øke bevisstheten rundt hudkreft og vil derfor tilby alle våre pasienter noen ganger spesielle kampanjer med føflekk-konsultasjon til lav fastpris.  Dette vil bli annonsert på våre nettsider og på facebook.

Ved klinikken fjerner legen etter vurdering godartede føflekker med frysebehandling eller med Co2 laserbehandling