639 82 002970 05 255

Konsultasjon (én problemstilling)  1.520

Utvidet Konsultasjon (flere problemstillinger)  350

(i tillegg)

Kirurgi; 1 stk føflekk/utvekst/talgkjertel (aterom), inkl, konsultasjonskostnad  og innsending til laboratorium (avhengig av størrelse/lokalisering/arbeidsomfang)   1.800-2.900

1-2 stk føflekker/utvekster   2.800

3-5 stk føflekker/utvekster    3950

Bakterie/sopprøve sendes extern laboratorium    630

Cryobehandling/frysebehandling mindre område    1.900

Cryobehandling/frysebehandling større områdefra    2.450